Třídy požáru

13.01.2022

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb., určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. Pokud si pořídíte výkonnější přístroj nebo větší množství hasiva, než nařizuje zákon, získáte vyšší bezpečnost. Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů.

Do tříd se požáry dělí především s ohledem na skupenství hořících látek:

Třída A

Požáry pevných látek hořících plamenem, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím - papír, dřevo, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu.

Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B
Požáry kapalných látek a látek přecházejících do kapalného stavu - benzín, nafta, olej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkohol, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice.
Hasicí přístroje pěnové, práškové, halotronové.

Třída C
Požáry plyných látek hořících plamenem - propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, vodík, metan.
Hasicí přístroje práškové, sněhové, halotronové.

Třída D
Požár lehkých a alkalických kovů - hořčík a jeho slitiny s hliníkem, lithium, sodík, draslík a další.
Speciální suchá hasiva, speciální prášky.

Třída E
Požár elektrického zařízení pod proudem - hasí se do 1000 V práškovým nebo sněhovým přístrojem, nad 1000 V speciálními přístroji (toto označení se již nepoužívá).

Třída F
Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních).
Pouze vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy.

Vytvořte si webové stránky zdarma!