Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky

Provádíme pravidelné kontroly a revize přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, výchozí revize ke kolaudacím, pravidelné periodické a tlakové zkoušky.

Dále nabízíme hadicové systémy vč. jejich pravidelných kontrol, lékárničky, bezpečnostní tabulky, požární hlásiče a služby v bezpečnosti práce a požární ochraně. 


Prodej a servis hasicích přístrojů

Provádíme pravidelné revize, servis, údržbu, periodické kontroly a tlakové zkoušky hasicích přístrojů všech druhů .

Revize hydrantů 

Provádíme revize nadzemních, podzemních a nástěnných hydrantových systémů. 

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Kontroly požárních dveří, prostupů, požárních nádrží.