Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky

Provádíme pravidelné kontroly a revize přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, výchozí revize ke kolaudacím, pravidelné periodické a tlakové zkoušky.

Dále nabízíme hadicové systémy vč. jejich pravidelných kontrol, lékárničky, bezpečnostní tabulky, požární hlásiče a služby v bezpečnosti práce a požární ochraně a kontroly požárně bezpečnostních zařízení jako je nouzové osvětlení, požární dveře, prostupy apod. 

Kontroly provádíme ve Středočeském a Libereckém kraji a v Praze. 


Prodej a servis hasicích přístrojů

Provádíme pravidelné revize, servis, údržbu, periodické kontroly a tlakové zkoušky hasicích přístrojů všech druhů .

Revize hydrantů 

Provádíme revize nadzemních, podzemních a nástěnných hydrantových systémů. 

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Kontroly požárních dveří, prostupů, požárních nádrží, nouzového osvětlení.

Kontaktujte nás:

Technik PO a servisní technik HP:

Ing. Pavlína Kalamárová

+420 773 906 800

Servisní technik hasicích přístrojů:

Martin Kalamár

+420 775 212 541

Informace

Ke škole 38, 282 01, Český Brod

IČ: 88039226

Jsem plátce DPH

Vytvořte si webové stránky zdarma!