Samolepka 210 x 297 mm (A4) tl. 0.1 mm

Samolepka 210 x 297 mm (A4) tl. 0.1 mm

Velikost: A4

Hmotnost: 18g

Samolepka je z velmi kvalitního materiálu, s barvami s vysokou odolností proti otěru a UV záření. Samolepka je plně v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010 včetně Národní přílohy NA.
Samolepky jsou používané k zamezení vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti. Tabulka je také prevencí rizik BOZP v místech, kde nepovolané osoby mohou být ohroženy.

25,00 Kč